Tuesday, February 28, 2012

ಅಗ್ಗದ ಆಪರೇಶನ್ನೂ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಂಪ

ದಢೂತಿ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಡೆದ
ಏನೂ... ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ನಿಜ
ಆತನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಡೆದ ಡಾಕ್ಟರು
 " ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಡಾಕ್ಟರು ಅಲ್ಲವಯ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯೋ ಹಾಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡು" ಎಂದ
" ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂದಿದ್ದಳಲ್ಲಾ 
ಆ ದಢೂತಿ ಹೆಂಗಸು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ, ಅವಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆವಳ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ಕೇಳಲೆಂದೇ ಬಂದೆ"
ಎಂದನಾತ .
ತುಂಬಾನೇ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ,,?? ಡಾಕ್ಟರು
"ಅದ್ಯಾರೋ ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರೇ ಇವಳನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಬದಲು ಮಾಡಿ"
"ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲ್ಲಯ್ಯಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದೀತು" ಡಾಕ್ಟರು ಉವಾಚ
"ಮಹಾ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟಾದೀತು ಸಾರ್ ಇವಳು ರೇಖಾಳಂತಾದರೆ ಸಾಕು" ತ್ಯಾಂಪನೆಂದ
ರೇಖಾನೇ ಯಾಕೆ..? ಈ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ ಅಚ್ಚರಿ.
ನಾನು ತ್ಯಾಂಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಥ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್..?? ಎಂದ ತ್ಯಾಂಪ.
ಸರಿ ಸುಮಾರು ೪೫ ಲಕ್ಷವಾದೀತು ಕೊಡ ಬಲ್ಲೆಯಾ ನೀನು..?
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾ ಬಡವಾ ಸಾರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲೀ..? ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್" ಗೋಗೆರೆದ ತ್ಯಾಂಪ
ಈ ಹಳೇ ಮನೆಗೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿ ?
"ಒಂದ್ನೂರೈವತ್ತು ರುಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬುರ್ಖಾ "ತಂದು ಕೊಡು ಸಲಹಿಸಿದರು ಡಾಕ್ಟರು.

No comments:

Post a Comment