Monday, April 13, 2015

ಕಾರಿರುಳ ದಾರಿಯ ಮಿಂಚುಕತ್ತಲೆಯ ದಾರಿಯಲಿ
ಕಂಡ ಮಿಂಚು ನೀನು
ಮರಳ ನೆಲದಲಿ ಬಸಿದ
ಆ ಪ್ರೀತಿಯೊರತೆ

ಮನದ ಕೋಟೆಯ ಬಿತ್ತಿ
ಮತ್ತೆ ನೆನಪಲಿ ಮುತ್ತಿ
ಮಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಸಿಯ
ಹುಲ್ಲ ನೆನಪು

ನಡೆದ ದಾರಿಯ ನೆನಸೆ
ಮತ್ತೆ ಬಸಿದಾ ವರತೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಸುತ್ತಿ
ತೆರೆದ ಕವಿತೆ

ಮೂಡಿ ನಲಿಯಿತು ನೆನಪು
ಮನದ ಬಾನಲಿ ನನ್ನ
ನವಿಲ ನೃತ್ಯದ ಮಿಹಿಯ
ಮೊದಲ ಮಳೆಯ

ಬದುಕಿನಿರುಳಲಿ ಮತ್ತೆ
ಮಿಂಚಬಾರದೇ ನೀನು
ಇರುಳ ದಾರಿಯಲಿ
ಅಂದು ಬೆಳಗಿದಂತೆ

ಆಸರೆಯ ಮನದಿನಿಯೆ
ಕಾತರದೆಕಾದಿಹಳು
ಮೊದಲ ಮಳೆಹನಿಗೆ
ಬುವಿ ಕಾಯುವಂತೆ

No comments:

Post a Comment